netix  Group OÜ
-
Uudised     Tooted     Teenused     Hinnakiri     Firmast     Kontakt    

SAIDI KASUTAMISE TINGIMUSED

Netix Group OÜ (edaspidi NG) veebilehekülgi külastades nõustute Te alljärgnevate tingimustega ilma ühegi tingimuse ja piiranguta. Alljärgnevate tingimustega mittenõustumise puhul ei ole saidi kasutamine Teile lubatud.

NG veebilehekülgede sisu on kaitstud autoriõigustega © 2004 Netix Group OÜ. Käesoleva saidi sisu osaline või täies mahus paljundamine, edastamine, levitamine, avaldamine või salvestamine mis tahes vormis ilma NG eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud järgmistel tingimusteli.

Saidi ja selle sisu kasutamine on lubatud isiklikul, mittetulunduslikul eesmärgil. Pressiteadete ja muude avaliku teabena käsitletavate dokumentide kasutamine avalikus teabevahetuses on lubatud, kui märgitakse ära kasutatava info allikas.

Käesoleva saidi kasutamine toimub "nagu on" ja "nagu saadaval" põhimõttel. NG teeb kõik endast oleneva, et selle saidi lehekülgedel sisalduv informatsioon oleks korrektne. Seetõttu jätab NG omale õiguse teha veebilehtede andmetesse ilma ette teatamata muudatusi. Käesolevate lehekülgede kättesaadavuse, täpsuse, usaldusväärsuse ja sisu suhtes ei anta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, samuti ei võta NG endale vastutus mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad käesoleva teenuse kasutamisest või võimetusest seda kasutada.

Ükskõik mis viisil NG veebileheküljele materjali edastades nõustute Te järgmiste tingimustega:

  • 1) edastatav informatsioon ei sisalda ühtki seadusevastast või muul põhjusel avaldamiseks sobimatut sisuobjekti
  • 2) edastatav informatsioon ei sisalda arvutiviirusi
  • 3) Te olete kõnealuse informatsiooni omanik või omate piiramatut õigust meile selle edastamiseks, kusjuures NG võib selle materjali tasuta avaldada ja/või kasutada seda või mis tahes selles kirjeldatud põhimõtteid oma toodetes ilma kaasneva aruandekohustuse või vastutuseta
  • 4) Te nõustute mitte võtma meie vastu meetmeid Teie poolt edastatava materjaliga seonduvatel põhjustel ning nõustute kompenseerima meile mis tahes kolmanda osapoole poolt seoses Teie edastatud materjaliga meie vastu võetavad meetmed

NG ei saa kontrollida ega kontrolli kogu kasutajate poolt NG saidile edastatud infot ning ei ole sellise info eest vastutav. NG jätab endale õiguse taolist kasutajate poolt lisatud informatsiooni aeg-ajalt kontrollida ja ilma põhjendusi esitamata kõrvaldada.

NG kasutab kõiki Teie poolt edastatud isiku ja muid andmeid ainult NG toodete parandamise eesmärgil. NG teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlus ja säilitus oleks turvaline ning kolmandatele isikutele juurdepääsetamatu. Teil on alati õigus kontrollida, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse ning nõuda kasutusviisi muutmist või kasutamise lõpetamist.

NG on Netix Group OÜ registreeritud kaubamärk. Muud siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid või kaubanimed. Teie juurdepääsu käesolevale saidile ei tuleks tõlgendada kui kaudset, tõkestusest tulenevat või muul viisil antud luba või õigust sellel saidil esineva mis tahes märgi kasutamiseks ilma NG või selle märgi kolmandast osapoolest omaniku eelneva kirjaliku loata.

KAUBAMÄRKIDE JA LOGODE KASUTAMINE

Kõiki kaubamärke ja logosid kasutatakse nende omanike loal.
Sun, Sun Microsystems, and the Sun Logo are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.
Linux is a Registered Trademark of Linus Torvalds.

NG serverid kasutavad debian GNU/Linux distributsiooni.

Copyright Netix Group OÜ 2004. Kõik õigused kaitstud.


« Avaleht    
© 2004-2014 Netix Group OÜ.  Kasutustingimused